Ztratili jste data? Pomůžeme vám...
HOTLINE: 777 712 650

Vyzvedneme

Možnost vyzvednout po celé ČR

Posoudíme zdarma

Provedeme zdarma vstupní diagnostiku

Zachráníme

Pokud data nezachráníme, nic neplatíte

 

Záchrana dat z disku

Problematiku záchrany dat z pevných disků jsme probírali s odborníkem Štěpánem Mikešem. Na této stránce se dočtete o nejčastějších příčinách poruch a dozvíte se základní rady, jak postupovat při poruše disku.

Záchrana dat z disku – nejčastější problémy

Nejčastější poruchy pevných disků jsou mechanického a elektronického charakteru. I přes různá vylepšení jsou čtecí hlavy stále velmi citlivé na otřesy. Je proto velmi důležité s nimi zacházet opatrně především za chodu. To se týká hlavně notebooků a netbooků. Poslední dobou se často setkáváme také s problémem opotřebení malého množství dat na objemných discích. Pokud máte v počítači například 1 TB velký disk, ze kterého využíváte jen malou část, kterou na druhou stranu využíváte velmi intenzivně (například účetní programy), může se stát, že právě v místech, kde jsou data uložena, bude povrch disku poškozený.

Neopravujte poškozený disk doma

Omylem smazaná data se většinou dají obnovit snadno pomocí aplikací k tomu určených. V případě jakýchkoliv poruch už ale nedoporučujeme zkoušet obnovovat data vlastními silami, zvlášť pokud se jedná o důležitá data, na kterých vám opravdu záleží. Velice často se totiž stává, že neprofesionální pokus o záchranu dat končí naopak jejich definitivním zničením. A přitom pro specializovaného technika by se mohlo jednat o běžnou lehce odstranitelnou závadu. Nerozvážný pokus o záchranu dat svépomocí vás tak může stát cenná data, která již nikdo zachránit nedokáže.

Čeho se dále vyvarovat, má-li být obnova dat z disku úspěšná?

 • jakmile zjistíte závadu, odpojte poškozený disk od napájení. U některých typů poškození může zapojený disk při pokusech o další čtení dat způsobit nenávratné zničení všech dat.
 • pokuste se zamezit jakýmkoliv dalším zápisům dat na poškozený disk. Pokud například po zjištění problémů vypnete počítač běžným způsobem, bude na disk zapsáno velké množství dat, která mohou přepsat místa na disku, ze kterých by jinak mohla být data obnovena
 • zabraňte jakékoliv další práci s daty na disku (HDD) prostřednictvím různých programů (ScanDisk, Chkdsk atd.)
 • zabraňte běhu všech programů, které pracují s daty na disku, například ScanDisk, Chkdsk a podobně
 • v případě mechanického poškození zacházejte s diskem velmi opatrně a zamezte prudkým pohybům a otřesům s diskem. Volný pohyb například utržené čtecí hlavy by mohl diskové plotny poškrábat a obnovu dat ještě více zkomplikovat.
 • vyvarujte se rozebírání disku, výměny elektroniky či jiných součástek, tyto operace se se obvykle provádí v prachutěsné přetlakové komoře, neboť jinak může dojít k nenávratnému poškození diskových ploten, na kterých jsou data uložená. Tyto operace jsou velmi náročné i pro profesionály.

Pravidelně zálohujte abyste předešli všem podobným problémům s daty

Podle našich zkušeností se životnost dnešních pevných disků pohybuje kolem 2-3 let. Toto relativně nízké číslo je daní za snahu o neustálé navyšování kapacit diskových ploten, zvyšování hustoty zápisu a zvyšování rychlostí. Po uplynutí této doby doporučujeme disk uložit do archivu, případně se ujistit, že veškerá důležitá data máte uložena ještě na jiném disku. I přesto, že ceny pevných disků klesají a počet uložených dat na každého uživatele stále roste, lidé na zálohování často zapomínají. Přitom stačí jeden neopatrný pohyb s diskem za chodu a problém je na světě. Pokud budete mít svá důležitá data zálohovaná, vyřešíte jejich obnovu ze zálohy velice snadno.

Záchrana dat z HDD, disku vyžaduje neustálý vývoj. Čím se můžeme pochlubit?

 

 • Dokážeme rozluštit ata password u disků Seagate
  U většiny disků dokážeme rozluštit ata password a díky tomu se rychleji dostat k datům uloženým na poškozeném disku. Dříve se tato situace řešila identifikováním a odstraněním části servisních dat, které toto heslo obsahují. V současné době jsme schopni heslo rovnou dekódovat a proces obnovy je tak mnohem rychlejší a jednodušší.
 • Zvýšili jsme úspěšnost záchrany dat u všech nových řad disků WD
  V případě vadných čtecích hlav, což je jedna z nejobtížněji řešitelných poruch disku, které se občas objevují u nových úsporných řad (green edition atd.) Western Digital, jsme se naučili lépe a hlouběji přistupovat k servisním datům a záchranu dat z těchto disků tak zjednodušit a zefektivnit.
 • Umíme řešit problém zadřených ložisek u disků Seagate
  Díky podrobnému studiu mechanismů práce pevných disků dokážeme jako jedni z mála v ČR (možná i jako jediní) vyřešit problémy se zadřenými ložisky u disků Seagate nebo těžká mechanická poškození disků WD. Díky dokonalé znalosti fungování různých typů disků, která se ukazuje jako klíčová, se nám i u takto vážných defektů daří zvyšovat úspěšnost zachráněných dat.
 • Více spolupracujeme s dodavateli Mac produktů
  Dlouhodobě se soustředíme na vývoj procesů obnovy dat z produktů společnosti Apple. Díky tomu máme velmi dobře zvládnuté postupy záchrany dat z jejich file systému (HFS), což pro naše klienty znamená mnohem méně čekání.
 • Zajímá vás, jak disk funguje? Jaké jsou nejčastější poruchy a příčiny poruch disků? Pokračujte na další straně, kde se vše podstatní dozvíte. Navštivte sekci Pevný disk, HDD.

  Pokud potřebujete zachránit data z poškozeného disku, přejděte na sekci První pomoc, nebo nás kontaktujte.

   
  Copyright © 2011 DATAHELP, všechna práva vyhrazena